Nyeste innlegg

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av privat detaljregulering.
Tiltakshaver er Sameiet Slagenveien 16, representert ved Steen & Strøm ASA og Norsk Megling AS. Forslagstiller er Kristiansen & Bernhardt arkitektur plan interiør AS.

UBA, bygningsrådet i Tønsberg, ga 3. mai 2013 tilslutning til at Søsterhjemmet skulle rives slik Reguleringsplanen ga anledning til. Likevel ble det arbeidet på flere hold for at bygningen skulle bevares.

Heidi Aas Larsen har blitt valgt til ny styreleder hos Kristiansen & Bernhardt arkitekter.

4 alternative plasseringer og konsepter for ny ungomsskole og flerbrukshall.

Detaljregulering av nytt kontor/næringsbygg ved porten til Tønsberg - Anton Jenssens gate 2

Vi søker arkitekter.

Opalveien 3D, 3154 Tolvsrød ferdigstillt og til salgs. Vi har tegnet både bygg og interiør.
Se denne linken for mer informasjon i salgsannonse.

I en vestvendt skogkledd skrent i Asker har vi i samarbeid med Axer Eiendom AS prosjektert et boligfelt med småhusbebyggelse og tilhørende fellesarealer som tar i bruk terreng som ellers er vanskelig å utnytte.

På Hisøy i Arendal har vi i samarbeid med Solåsen Utbygging realisert et terrassert boligprosjekt.

150 års jubileum feires med ny grafisk designprofil og nyoppussede lokaler.

Munkerekkveien 94 består av en terrassert boligblokk i 4 etasjer med i alt 7 leiligheter.

Gaustatoppen Panorama ligger 950 moh. i et av Sør-Norges flotteste fjellområder – sommer som vinter.

Vi er i gang med detaljprosjektering av ca. 1700 m2 (BTA) kontorer og møteroms fasiliteter for Ullensaker kommune.

Eneboligen er plassert på en drøyt 500kvm stor tomt på Husvik i Tønsberg. Huset er langstrakt i øst-vest retning, beliggende på et høydedrag, med kortsiden vendt mot kanten av høyden.

SG51 med «Livet i Sentrum» startet med et ønske om å revitalisere en sliten bygård for å skape et boligtilbud i sentrum med gode kvaliteter både ute og inne.

Oslo åpne hus 13.-14. september. Vi viser Bjerke videregående skole.
Kom og bli med på omvisningen!

Eksisterende bygg for Tønsberg taxi er fra 1952 og er nå gammelt og nedslitt. De har derfor besluttet å bygget nytt i samme område.

I Sande kommune har en eksisterende barnehage bruk for en utvidelse.

Vi har gleden av å presentere vår nye medarbeider.
Are Gran er nyutdannet sivilarkitekt, utdannet i Berlin, og han har tidligere hatt prakis og sommerjobb hos oss.
Vi ønsker Are velkommen på laget!

Våre interiørarkitekter visualiserer idéer til ombygging og oppussing av kontorlokaler for utleie.

Våre interiørarkitekter visualiserer idéer til ombygging og oppussing av kontorlokaler for utleie.

Planområdet ligger i Tønsberg, og er regulert til næring og bevaring.

Boligene vi har tegnet for Ringshaug Hage er nå lagt ut for salg. Se annonse hos Finn.no her.

Vi har gleden av å meddele at kontoret har fått to nye aksjonærer; Maria Andreassen og Fredrik Bogre.

Kontoret er nå eiet av 20 medarbeidere.

ma bw 155         fb bw 155

I samarbeid med Veidekke Entreprenør AS prosjekteres og bygges nytt sykehjem for Nøtterøy kommune i forbindelse med eksisterende Bjønnes sykehjem. Prosjektet skal stå klart i januar 2015. Jorder, skogholt, spredt eneboligbebyggelse, og den markante åsryggen hvor det eksisterende sykehjemmet ligger, utgjør omgivelsene og miljøet til prosjektet i hjertet av Nøtterøy.

For Axer Eiendom har vi nå utviklet to nye boligprosjekter som legges ut for salg i disse dager. Sjøstrandhagen i Asker og Frognerseterveien i Oslo.

Se Sjøstrandhagen her

Se Frognerseterveien her

Nøtterøy Kommune har vært foregangskommune for å bygge for Samhandlingsreformen som skal gi et helhetlig helsetilbud i kommunene. Helsehuset skal gi tilbud til pasienter som er utskrevet fra sykehus og som trenger opptrening og rekreasjon før de flytter hjem, et proaktivt tilbud for å unngå sykehusinnleggelse, avdeling for pasienter i livets siste fase, og også forebygge helseplager for folk i alle aldre med aktivitetstilbud for hjemmeboende.

Nøtterøy Kommune har vært foregangskommune for å bygge for Samhandlingsreformen som skal gi et helhetlig helsetilbud i kommunene. Helsehuset skal gi tilbud til pasienter som er utskrevet fra sykehus og som trenger opptrening og rekreasjon før de flytter hjem, et proaktivt tilbud for å unngå sykehusinnleggelse, avdeling for pasienter i livets siste fase, og også forebygge helseplager for folk i alle aldre med aktivitetstilbud for hjemmeboende.

Vi fikk i oppdrag fra Statsbygg (eier) og Kystverket (leietager), å oppgradere kantinekjøkken og kantine.

Vi har fått oppdraget med å renovere og gjøre om det ærverdige Elevhjemmet i Tønsberg til leilighetskompleks.

Rusklinikken, den siste av en tre trinns behandlingsinstitusjon på Skjerve, ivaretar funksjoner for behandlingstilbud til ungdom og unge. Nybygget på 2080m2 er dimensjonert for 20 døgnplasser, samt poliklinisk etterbehandling.

Hårkollen Dagsenter er et dagtilbud for voksne psykisk utviklingshemmede, tildels med store fysiske tilleggshandikap.Tilbudet er uteaktivikteter eller musikk og andre sansestimuli tilpasset den enkelte bruker.

Visjonen for Gullhella omsorgsboliger er å tilrettelegge for beboere og ansatte for å gi funksjonelle og stemningsskapenede omgivelser å bo- og arbeide i.

I forrige uke var det formell åpning av Bjerke VGS i Oslo. Et prosjekt der vi har tegnet alt det bygningsmessige og utformet fast og løst inventar!
Les mer her:
http://www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no/article259529-9899.html

Bjerke VGS er fra 60-tallet der eksteriøret klassifiseres som verneverdig. Innvendig er det omstrukturering og rehabilitering slik at linjefagene "Media/Kommunikasjon, Dans/Drama og idrett får teknisk moderne fasciliteter.

Prosjektet ligger sentralt i Tønsberg sentrum, i den populære og rolige bydel Træleborg. Området har et urbant preg av ene- og flermannsboliger, forretninger, cafeer, leilighetsbebyggelse, samt en rekke parker og friarealer.

Med bakgrunn i KB's vekst og utvikling, som en medarbeidereiet bedrift med plan, interiør og arkitekturfaglig kompetanse, er ledelsen restrukturert slik: 

Ny daglig leder: arkitekt MNAL Renate Ellila

Renate er utdannet sivilarkitekt fra NTNU og École d'architecture-Paris i 2003.
Hun har jobbet som prosjekterende arkitekt på kontoret i 6 år og har erfaring fra både privat og offentlig sektor. Renate har også arbeidet med reguleringsplaner i Nøtterøy kommune.

Faglig leder: arkitekt MNAL Thorvald Bernhardt

Thorvald vil nå konsentrere seg om kontorets faglige utvikling. Det innebærer ansvar for kompetanseutvikling, innovasjon og vedlikehold av arkitektfaglige ferdigheter. 

Sammen med Pernille Brecke, som fortsetter som kontorsjef, danner disse tre kontorets ledergruppe.

Med dette vil kontoret styrke både den økonomiske, administrative og faglige ledelsen.

Endringene er satt i kraft fra 1. august.

Kristiansen & Bernhardt er tildelt rammeavtale med Statsbygg for oppfølging av interiørprosjekter.
Vi er plukket ut sammen med 2 andre interiørarkitektkontorer, til å bistå med faglig rådgivning i Statsbyggs bygge- og forvaltningsprosjekter.
Evaluering av tilbudene er gjort etter en vekting av kompetanse mot pris.
Under kriteriet kompetanse rangeres Kristiansen & Bernhardt som nr.1 av de 9 tilbyderne.
Hurra !

statsbygg logo trans 3

Vi søker planlegger/landskapsarkitekt/samfunnsgeograf med planfaglig kompetanse
og interesse. Vi tilbyr et faglig sterkt miljø med mange engasjerte og hyggelige kollegaer. Kontoret har flere spennende og varierte oppdrag innenfor utredninger, by- og arealplanlegging. Vi søker nå etter en dedikert og dyktig planlegger som ønsker å jobbe innenfor et tverrfaglig miljø. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være utviklingsstrategier, utredninger, utarbeidelse av arealplaner og by- og tettstedsanalyser.

Kvalifikasjoner
• Gode analytiske evner og interesse for fagområdet
• Høyere utdanning fra universitet/høyskole
• Selvstendig og initiativrik

Søknad med CV, vitnemål og aktuelle referanseprosjekt sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Spørsmål kan rettes til Renate Ellila
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , tlf 45 27 81 33

Planforslaget for dette boligfortettingsprosjektet sentralt i Tønsberg har lagt fortettingsintensjonene i kommuneplan og overordnede plan for bærekraftig arealbruk (RPBA) bevisst til grunn i forhold til utnyttelse og utforming av ny bebyggelse.

Planområdet ligger mellom Farmannsveien og Dronning Blancas gate. Planområdet grenser mot Slottsfjellsmuseet i nord og Fjerdingens nordre del i sør.

Vårt prosjekt for Axer i Frognerseterveien 30 B i Oslo, har nå endelig en godkjent rammesøknad, etter flere år med motstand, trenering, endringer og tilpasninger.
Prosjektet ble påbegynt allerede i 2008, og har vært gjennom flere faser.

KB kan tilby 2 godkjente BREEAM-konsulenter for oppdrag der miljø er i fokus. Mette Paulsen og Renate Ellila er begge autoriserte Akkreditert Profesjonell-konsulenter og kan bistå med BREEAM-prosess i prosjekter.

Kristiansen & Bernhardt vant i november 2012 sammen med Rambøll oppgaven om å løse en ny ungdomsskole på ca 5.900m2 for Vestby kommune i en samlet rådgivergruppe.

Vi har gleden av å meddele at kontoret har fått en ny aksjonær; Mette Paulsen.

Kontoret er nå eiet av 18 medarbeidere.

mp bw 155

Rehabilitering av Beredskapsavdelingens kontorer.

Interiørprosjektering av nye kontorlokaler for Jotron AS - Skoppum.

Et tidstypisk skolebygg fra 1923 er rehabilitert og modernisert til morgendagens skole for ca 500 elever.

Rehabilitering av Beredskapsavdelingens kontorer. 

Enebolig i tre plan. Enebolig i tre plan, med hybel i underetasjen.

Fagbladet Arkitektnytt inviterte høsten 2012 til fotokonkurranse med temaene "

Tørkoppveien 9 er bygget opp omkring en tomtesituasjon med to klare sider : vestvendt mot sjø og utsikt, østvendt mot lia.

Helårsbolig med sommerkarakter beliggende et steinkast fra sjøen nord for Horten.

 

En barneskole fra 70-tallet skulle bygges om til barnehage med 180 plasser.

Rehabiliterte Bjerke videregående skole vil tilby elevene nye lokaler og fellesarealer som åpner for en mer fagtilpasset
undervisning, tverrfaglig samarbeid og sosialt fellesskap.

Oppdraget var å transformere en herskapelig, men noe slitt, enebolig til en moderne, lysere og romsligere utgave av
seg selv. I tillegg ønsket byggherren å oppføre en dobbelgarasje som skulle erstatte eksisterende garasje i kjeller.

Byggherrens egen kunst ble retningsgivende for interiørkonseptet. Kunsten i form av oljemalerier med ekspressivt uttrykk
og bruk av jordfarger ledet til en rolig og varm fargeholdning.

Forsamlingslokale og aktivitetssenter for Den Kristelige Menighet i Tønsberg. KB ble valgt ut etter parallelt oppdrag. Tomten ligger i overgangen mellom den skogkledde raryggen og det store åpne åkerlandskapet rundt Jarlsberg. Situasjonen er utnyttet til å skape intime uterom mot skogkanten, mens åpne fuksjoner som idrettsanlegg og parkeringsanlegg legges ut mot slettelandskapet.

Rehabilitering  og tilbygging av tidligere barnehjem fra 1953 til døgnbemannet akuttinstitusjon for barn og unge i alderen 12-18 år, inntaksavdeling og familieleilighet, samt kontorer for akuttberedskap i hjemmene.

Skifer Hotel ligger midt i Oppdal sentrum, hvor omgivelsene er preget av skifernæringen som representerer Oppdal.

Restaurant Paparazzi - en smak av Italia, Tønsberg brygge. TV-studio bygget om til mat og vinhus i italiensk ånd.

Lindeberg barne- og ungdomsskole, Oslo kommune.

Værven er et boligprosjekt som ligger ca 4 km fra Larvik sentrum. Tomten er en del av den gamle "Rolighets Verft" som vipper helt ut i sjøen og er sydvestvendt.

Vi så på muligheten for å redefinere "hytta på fjellet".

Tannlegene ønsket å signalisere en høyteknologisk og internasjonal bedrift som ligger i forkant av utviklingen;
dermed ble dette hovedtema i interiørkonseptet.

Vårt mål er å presentere en bygning, og tilhørende uteareal, med optimale løsninger for brukere, publikum og ansatte.

En enstemmig jury mente at konkurranseutkastet «METAL» var det beste!

Totalrehabilitering av to eksisterende fløyer samt nybygg av et mellombygg som knytter de to eksisterende
bygningskroppene sammen.

Kontorlokaler for BA Wahl Invest. Innredning av kontorlokaler m/utleie i et eksisterende forretningsbygg fra 80-tallet.

Tett inntil rullebanen på Gardermoen flyplass åpnet Comfort Hotell Runway. Et hotell som byr på langt mer enn bare en seng å sove i.

Det nye administrasjonsbygget på Tinghaug inneholder kommunens servicesenter og NAV brukersenter.

Fredag 8. januar 2010 åpnet Comfort Hotel Runway på Gardermoen.

Vi mente det var riktig å gi den nye bebyggelsen et moderne uttrykk i forhold til den eksisterende bebyggelsen fra 1950, -60 og -70-tallet.

Ombygging av et trehus fra 50-tallet hvor saltaket ble fjernet og omdannet til takterrasse.

Nybygget er et fortettingsprosjekt etter brann i et området med mindre trehus. På nabo-tomtene står tre av disse igjen. Disse husene er enten fredet eller vernet.

Vi så på muligheten for å redefinere "hytta på fjellet".

Beliggenheten er ved foten av det eks. bryggeanlegget, i et tomteareal som er langstrakt langs sjøfronten i nord –sydlig retning.

Bjerke videregående skole, Oslo kommune

Ra ungdomsskole, Larvik kommune.

BI Sandefjord - Undervisningsbygg for BI på Framnes.

Stovner videregående skole, Oslo. Påbygg og ombygging.

Ulvikveien er 4 boliger av to boligtyper. Boligene er vestvendt i en helling mot landbruksareal.

Fritidsbolig med anneks på en av de høyest beliggende tomtene i Gaustablikkområdet.

R109 er et boligprosjekt av tett lav karakter. Det er basert på enkeltboliger bygget over samme lest.

Boligområde på Føynland med 57 boliger fordelt fra 65 til 120m2 fordelt på punkthus, blokker og rekkehus.

Boligen ligger mellom vei og strandkanten ved Oslofjorden.

Enebolig beliggende på Duken, med utsikt over fjorden og Fjærholmen.

10 leiligheter i rekke i skrånende terreng.

Kaldnes Brygge bygges på området til tidligere Kaldnes Mekaniske Verksted.

Fortetningsprosjekt i Tønsbergs yttersone som inneholder 4 boliger i rekke, på tomten til en tidligere to-mannsbolig.

Bueslaget, Drammen
154 byboliger i Drammen sentrum, sentralt plassert rett ved bybrua, jernbanestasjonen, ny busstasjon, og med god utsikt over Drammenselva til Bragernes torg.

Hytte beliggende i vestlig skråning med sjøutsikt.

Ved forsiktig bruk av nye materialer, farger og åpninger faller prosjektet på plass i det følsomme brygge-området uten å fornærme noen.

Bygget er satt sammen av en hotellfløy og en sylinderform. Situasjonsplanen er basert på at to eksisterende trehus skulle beholdes og inngå i prosjektet.

Den arkitektoniske målsettingen for det nye kommunehuset for Re kommune i Vestfold, har vært at det skal være et bygg som alle kommunens innbyggere får et forhold til.

6. byggetrinn, i samarbeid med CF Møller og ELN arkitekter.

Torvboder, Drammen
Drammen Kommune ønsket å erstatte brakkene på Bragernes Torv som ble brukt til salg av blomster.
Møller Bil (Audi), Tønsberg.
Nye lokaler og ombygging for Møller Bil i Tønsberg.
Ny Narvesenkiosk på Bragernes torg i Drammen.
Oppgaven har bestått i å forvandle et tungt, innadvendt kontorbygg på bryggekanten i Tønsberg, til et åpent dekomponert mediehus med vekt på identitet og tilpasning.Kontakt

Kristiansen & Bernhardt
Bullsgate 2A, pb 333
3101 Tønsberg se kart her

Tlf.:   33 37 84 84
@:    kontor@kbarkitekter.no

Kontoret benytter trådløs bedrift. Finn direktenummer her

NAL-logo link   facebook logo   Godkjent for ansvar   miljofyrtarn logo2008 liten link