Revetal nye ungdomsskole – vinner

KB Arkitekter er sammen med Veidekke Entreprenør og et godt rådgiverteam vinner av anbudskonkurransen om Revetal nye ungdomsskole.

 
Det er inngått kontrakt om samspillsfasen. Byggeprosjektet gjennomføres med fokus på miljøriktig prosjektering og med stort innslag av synlig trevirke både utvendig og innvendig for både skolebygget og flerbrukshallen. Endelig vedtak om videre kontrakt vedtas av kommunestyret når endelig forprosjekt legges fram i juni 2016.