Om Oss

KB arkitekter AS er et solid arkitektkontor med base i Tønsberg. Firmaet ble startet som Kristiansen & Bernhardt arkitekter AS i 1982, av Iver A. Kristiansen og Thorvald Bernhardt.

Kontoret er en videreføring av arkitektkontoret Arne A. Kristiansen, opprinnelig etablert i 1952.

 

Som et ledd i generasjonsskiftet, med nye og flere partnere i firmaet, endret kontoret navn til KB arkitekter i 2016.

KB arkitekter arbeider:

Bredt

Vi er et tverrfaglig miljø med arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og arealplanleggere. Vi jobber også i nettverk med mange andre konsulenter.


Kreativt

Kreativiteten er den prikkende iveren som får oss til å drømme og konstant vurdere alt rundt oss. Hvordan ser det ut? Hvordan kan det se ut? Ofte er det kreative den enkleste løsningen, det som er selvfølgelig, når man først har kommet på det.


Engasjert

Vi har et stort engasjement for faget og byen vår. Vi ser, undersøker, og utforsker våre omgivelser. Vi holder debattlunsjer, deltar på åpne møter og skriver avisinnlegg når viktige strategier skal avgjøres.


Profesjonelt

Med profesjonalisme møter vi våre kunder og utvikler og skaper tydelig arkitektur med en god helhetsøkonomi.


Holdbart

Vi etterstreber en arkitektur som er holdbar både sosialt, økonomisk og økologisk. Kontoret er miljøfyrtårn-sertifisert, er medlem av Norwegian Green Building Council og har ansatte som er BREEAM-sertifiserte. Vi vil bidra til et ressursbesparende samfunn og utforme bygninger og miljøer som står seg over tid.


Lydhørt

Vi lytter til alle: både våre kunder og alle som skal bruke våre plasser, bygninger, rom og møbler. Deres innspill gjør våre idéer tydeligere. Vi er lydhøre og utvikler prosjektene i dialog med kunden.


Sammen

KB ARKITEKTER eies av oss som jobber her. Vi jobber kollektivt og drar nytte av hverandres bakgrunn, kompetanse og erfaring når prosjekter utvikles. Til sammen er vi en rik ressurspool med unike erfaringer. I felleskap kjenner vi til og drøfter nyansene i samfunnet, politikken, kulturen og livet. Sammen skaper vi et bedre sted å være.


Miljøfyrtårnbedrift

KB ARKITEKTER er opptatt av å ta vare på og sikre våre omgivelser for fremtidige generasjoner. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift og har derfor fokus på å planlegge for en mest mulig optimal arealbruk og minst mulig belastning på miljøet. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. KB ARKITEKTER oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi ser en viktig sammenheng mellom miljøvennlighet i driften av kontoret og i våre prosjekter. Klima- og miljørapporten er et styringsverktøy for miljøarbeidet. Denne rapporten levers årlig, og gjøres tilgjengelig for kunder og leverandører ved forespørsel.


Instagram

Vi ønsker Annika Persch Andersen hjertelig velkommen til KB! #kbfamilien #Arkitekt