Gullhella omsorgsboliger

  • Rolle

    Interiørarkitekt V / LINJE ARKITEKTER

  • År

    2016

  • Utbygger

    Asker kommunale Eiendom

Prosjekt beskrivelse

LINJE ARKITEKTER har designet Gullhella omsorgsboliger for Asker kommune.

Bygget har blitt nominert til flere priser.

KB Arkitekter ble engasjert som interiørarkitekter.

Målet med interiørkonseptet i Gullhella omsorgsboliger er å tilrettelegge for beboere og ansatte for å gi funksjonelle og stemningsskapende omgivelser å bo og arbeide i.

Interiørkonseptet “Å favne om” symboliserer beskyttelse og omsorg som skal gi enkeltmennesket rom for samspill og individuelle opplevelser. Det arkitektoniske formspråket videreformidles i løst inventar og andre innredningselementer.

Ved å skape en relasjon mellom eksteriør og interiør med helhetlige overganger mellom arkitektur, interiør og landskap oppnås fleksibel utnyttelse av arealene som gir rom for at mennesket får følelsen av å være en del av et sosialt samfunn, ikke en institusjon.