Gullhella omsorgsboliger

Prosjekt beskrivelse

Visjonen for Gullhella omsorgsboliger er å tilrettelegge for beboere og ansatte for å gi funksjonelle og stemningsskapende omgivelser å bo og arbeide i.

Interiørkonseptet “Å favne om” symboliserer beskyttelse og omsorg som skal gi enkeltmennesket rom for samspill og individuelle opplevelser. Det arkitektoniske formspråket videreformidles i løst inventar og andre innredningselementer.

Ved å skape en relasjon mellom eksteriør og interiør med helhetlige overganger mellom arkitektur, interiør og landskap oppnås fleksibel utnyttelse av arealene som gir rom for at mennesket får følelsen av å være en del av et sosialt samfunn, ikke en institusjon.