Rødsåsen

  • Rolle

    Ansvarlig søker og prosjekterende ARK

  • Areal

    4680m2

  • Utbygger

    Rødsåsen Eiendom AS

Prosjekt beskrivelse

I en vestvendt skogkledd skrent i Asker ligger boligfeltet med småhusbebyggelse og tilhørende fellesarealer som tar i bruk terreng som ellers er vanskelig å utnytte. Boligene henvender seg mot aftensolen fra vest med utsyn over landskap. Områdets naturterreng, med det skogkledde kollelandskapet, har i seg en naturlig kvalitet som er sterkt tilstede i prosjektet.

 

Bebyggelsen med sine 28 boenheter er bygget opp av 6 ulike boligtyper, som er satt sammen til 14 bygg. Boligenes størrelser varierer fra 130-175m2. Hver bolig fordeler seg på tre plan, dette for å tilpasse seg det skrå terrenget. De ulike boligtypene varierer med inngangsplan på henholdsvis øverste og nederste plan.

 

 

Fellesarealene utomhus ligger både i urørt naturterreng og i opparbeidede områder, samt etablerte lekeplasser.