Skifer Hotel – Oppdal

  • Rolle

    Prosjekt ansvarlig arkitekter for forprosjekt/detaljprosjetk/SØK

  • Areal

    7500m2

  • År

    2010

Prosjekt beskrivelse

Skifer Hotel ligger midt i Oppdal sentrum, hvor omgivelsene er preget av skifernæringen som representerer Oppdal. Hotellet ligger på en sårbar sentrums tomt og bidrar til å styrke byen som et lokalsenter.  Prosjektet tilføyer 177 nye rom samt restauranter, konferansefasiliteter og en egen spa- og velværeavdeling som må bare oppleves. Med sin materialbruk av lokale resurser og sin palett av farge og møblering, skaper bygget et varmt og hjemlig miljø.